dot dot
dot
ส่วนสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน
dot
bulletวิสัยทัศน์/พันธกิจ
bulletโครงสร้างหน่วยงาน
bulletบุคลากรดีเด่น
bulletติดต่อเรา
dot
Download หนังสือ
dot
เบิกจ่ายอย่างไรให้ถูกระเบียบ 2014
bulletเบิกจ่ายอย่างไรให้ถูกระเบียบ 1
bulletเบิกจ่ายอย่างไรให้ถูกระเบียบ 2
bulletก้าวทันคุณระเบียบ 2
dot
Download เอกสารประกอบการบรรยาย
dot
bulletเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง
bulletเอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ "ซักซ้อม เตรียมพร้อมเบิกจ่าย"
dot
Risk Management
dot
bulletแนวทางการดำเนินงาน
bulletคู่มือบริหารความเสี่ยงของ กพร.
bulletPriceWaterHouse

การดำเนินงาน
More...

More...

More...

KM
More...

More...

More...

กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง


กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 icon
More...


กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 icon
More...


กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 icon
More...
ถามมา - ตอบไป
More...

More...

More...

กิจกรรมกลุ่มตรวจสอบฯ
More...

More...

ข่าวประชาสัมพันธ์
More...

More...

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 025903018 025903321 025903331 โทรสาร 029659254
E-mail : in_auditddc@hotmail.com
Facebook : www.facebook.com/inauditddc
Copyright © 2017